SmartNews

головні новини Червонограда, Сокаля та регіону
Що таке конфлікт інтересів на прикладі депутатів Червоноградської міської ради

У Законі України про запобігання корупції читаємо: “Конфлікт інтересів – це ситуація, при якій службова особа, виконуючи свої обов’язки, має приватний інтерес (особисту заінтересованість), який хоча і не обов’язково призводить до прийняття неправомірного рішення або вчинення неправомірного діяння, але здатний до цього призвести”.

Відтак, у наступному випуску програми про впровадження антикорупційних механізмів у Червоноградській ОТГ розповідаємо про “конфлікт інтересів” та як не стати його учасником. Розглядаємо це на прикладі посадовців та депутатів Червоноградської міської ради. Журналісти телеканалу БУЖНЕТ розмовляли з уповноваженою особою з боротьби та протидії корупції у Червоноградській міській раді Олегом Мусійом.

Закон України “Про запобігання корупції” виокремлює два види конфлікту інтересів:

  • Потенційний конфлікт інтересів – у особи наявний приватний інтерес у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.
  • Реальний конфлікт інтересів – суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

Приватний інтерес – будь-який майновий чи немайновий інтерес особи. Такий інтерес може зумовлюватись особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, а також іншими обставинами.

Невід’ємною складовою конфлікту інтересів є службові/представницькі повноваження та вплив (можливість впливу) приватного інтересу на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, вчинення чи невчинення дій під час реалізації таких повноважень.

Приватний інтерес здатний впливати на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, вчинення чи невчинення дій лише під час реалізації дискреційних службових чи представницьких повноважень.

Суперечність полягає в тому, що, з одного боку, в особи наявний приватний інтерес (майновий або немайновий), а з іншого – особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, має виконувати свої службові обов’язки в інтересах держави, територіальної громади, виключаючи можливість будь-якого впливу приватного інтересу.

“Один з елементів виключення корупційних ризиків є, власне, конфлікт інтересів. Що стосується депутатів міської ради, членів виконкому – відбувається конфлікт в той момент, коли конкретно депутат має відношення до самого рішення. Чи він, чи його родичі мають з того зиск. Зокрема, якщо питання стосується виділення земельної ділянки, виділення якихось коштів, комунального питання. Депутат в такому випадку повинен оголосити про конфлікт інтересів і не брати участь в голосуванні,” – пояснив на прикладі Червоноградської міської ради секретар Олександр Грасулов.

Закон “Про запобігання корупції” визначає, що певні особи зобов’язані, зокрема, повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів, безпосереднього керівника. У випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника, або в колегіальному органі вона повідомляє Національне агентство чи інший визначений законом орган або колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів, відповідно.

Безпосередній керівник особи або керівник органу, який може звільнити чи ініціювати звільнення працівника  з посади протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність цього працівника конфлікту інтересів, ухвалює рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідну особу.

Додамо, “Запровадження антикорупційних механізмів у Червоноградській громаді” – це проект про механізми та інструменти боротьби з корупцією у Червоноградській ТГ. Вже протягом кількох років Червоноградська міська рада у співпраці з Антикорупційною ініціативою ЄС впроваджує у місті інструменти для протидії та запобігання корупційним складовим у владних та комунальних структурах міста. Метою даного проекту є показати та розповісти про ці механізми мешканцям громади та навчити ними ефективно користуватись.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.