Warning: getimagesize(https://www.smartnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/03/ircz.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/ds001/smartnews.com.ua/www/wp-content/plugins/wp-open-graph/output.class.php on line 306

SmartNews

головні новини Червонограда, Сокаля та регіону

Роботу IРЦ розпочато 02.05.2018 року. На сьогоднi в центрi обладнанi примiщення для проведення корекцiйно-розвиткових занять, комплексної психолого-педагогiчної оцiнки дiтей з особливими освiтнiми потребами. Iндивiдуальнi психолого-педагогiчнi заняття для дiтей, що мають особливi освiтнi потреби, тривають.

З 02.03 по 06.03.2020 фахiвцi провели вiдкритi заняття, продемонстрували свої практичнi та методичнi доробки.
На корекцiйно – розвивальних заняттях вчитель – реабiлiтолог Свiтлана Кравчук показала роботу з дiтьми iз порушеннями опорно-рухового апарату з формування нових рухiв, правильної їх координацiї, вмiння орiєнтуватися у власному тiлi та у просторi, швидкостi, сили та витривалостi, розвитку сенсорних вiдчуттiв.

На практичних заняттях вчитель-логопед Валентина Вакула презентувала роботу з дiтьми з порушеннями сенсорної iнтеграцiї. Оригiнальнi та рiзноманiтнi вправи рiзного рiвня складностi i спрямованостi, представленi педагогом, допомагають поетапно формувати i розвивати рiзнi навички. Пiд час занять розвивається мiжпiвкульова iнтеграцiя, що сприяє розвитку пластичностi мозку i дає можливiсть компенсувати функцiональнi або органiчнi недолiки.

Вчитель-дефектолог Лариса Чоп на заняттях з розвитку моторики та сенсорних вiдчуттiв використовує сучаснi, ефективнi засоби активiзацiї розвитку iнтелекту з використанням новiтнiх технологiй, пiдвищує пiзнавальну активнiсть, розвиваючи при цьому основнi психiчнi процеси, комунiкативну дiяльнiсть дiтей з особливими освiтнiми потребами. Всi вправи будуються в iгровiй формi, де створюється проблемна ситуацiя, яку дитина вирiшує в мiру своїх можливостей. Сенсорний розвиток необхiдний людинi для оволодiння будь-якою практичною дiяльнiстю.

Основним завданням сенсорного виховання дiтей є оволодiння загальноприйнятими еталонами як засобами пiзнання реальних предметiв. Тому на заняттях з розвитку сенсорних еталонiв практичний психолог Галина Гавдьо використовує рiзноманiтнi iгри i вправи сенсорного обстеження предметiв: зором, дотиком, за словесною iнструкцiєю; вчить дiтей зiставляти предмети за розмiром, кольором та формою.

Джерело – Відділ освіти Червоноградської міської ради, ІМЦО

Написати коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов’язкові поля позначені *.