SmartNews

головні новини Червонограда, Сокаля та регіону
Відбулась нарада керівників закладів освіти м.Червонограда

30 вересня 2020 року вiдповiдно до плану роботи вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради у примiщеннi актової зали Червоноградської загальноосвiтньої школи I-III ступенiв № 1 вiдбулась нарада керiвникiв закладiв загальної середньої освiти та закладiв позашкiльної освiти.

Як повідомили у Відділі освіти Червоноградської міської ради, нарада проводилась пiд керiвництвом начальника вiддiлу освiти Iгоря Iвановича Гомонка.

Пiд час наради було заслухано такi питання:

  • Про аналiз статистичної звiтностi ЗЗСО.
  • Про проведення ЗНО у 2020 роцi.

З першим питанням перед присутнiми керiвниками виступила спецiалiст I категорiї з питань загальної середньої освiти вiддiлу освiти Кiх Наталiя Ярославiвна, яка проаналiзувала особливостi пiдготовки та подання звiтностi закладами загальної середньої освiти. Наталiя Ярославiвна особливу увагу присутнiх керiвникiв звернула на правильнiсть оформлення вiдповiдних звiтiв, достовiрнiсть даних у звiтностi та вчаснiсть їх подання у вiддiл освiти для узагальнення iнформацiї.

Питання органiзацiї та проведення зовнiшнього незалежного оцiнювання у 2020 роцi, а також пiдсумковi результати ЗНО, яке складали випускники закладiв загальної середньої освiти м.Червонограда, ґрунтовно висвiтлила спецiалiст I категорiї по роботi з педагогiчними кадрами вiддiлу освiти Купровська Галина Михайлiвна. Зокрема було проаналiзовано, як випускники закладiв освiти мiста склали ЗНО з усiх предметiв у розрiзi шкiл мiста та в порiвняннi з середнiми показниками у Львiвськiй областi.

Пiд час дискусiї з обговорення питання, а саме особливостями органiзацiї та проведення ЗНО у пунктах тестування в нашому мiстi виступили керiвники ЧЗШ № 12 Свйонтек Уляна Павлiвна, Червоноградського лiцею Савченко Наталiя Дмитрiвна та ЧНВК № 10 Лапiй Вiктор Миколайович. Керiвники цих навчальних закладiв подiлились думками щодо органiзацiйних моментiв пiд час проведення ЗНО у 2020 роцi, внесли пропозицiї щодо усунення в майбутньому певних труднощiв i недолiкiв пiд час органiзацiї та проведення ЗНО на пунктах тестування.

З рiзними питаннями перед присутнiми виступили спецiалiсти вiддiлу освiти Лобащук Галина Петрiвна, Купровська Галина Михайлiвна, Кiх Наталiя Ярославiвна, директор IМЦО Антонiв Ярослав Богданович, голова мiської освiтянської органiзацiї профспiлки Колесник Микола Вiкторович, якi звернули увагу керiвникiв на важливi питання, зокрема:

  • щодо проведення шкiльних предметних олiмпiад у 2020-2021 навчальному роцi;
  • особливостей органiзацiї та проведення атестацiї педагогiчних працiвникiв ЗЗСО;
  • можливостей органiзацiї дистанцiйного навчання здобувачiв освiти у зв’язку з поширенням хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2;
  • пiдвищення педагогами мiста у новому навчальному роцi своєї фахової майстерностi шляхом участi у всеукраїнському конкурсi «Учитель року-2021» та проходженням навчання на курсах пiдвищення квалiфiкацiї у навчальних закладах пiслядипломної педагогiчної освiти та установах, якi надають вiдповiднi послуги;
  • соцiальних гарантiй педагогiчним працiвникам, якi iнiцiює галузева освiтянська профспiлка.

Начальник вiддiлу освiти Iгор Iванович Гомонко завершив проведення наради, привiтавши її учасникiв та ввiренi їм колективи з прийдешнiм святом Днем працiвникiв освiти.

Джерело – Відділ освіти Червоноградської міської ради

Написати коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов’язкові поля позначені *.