SmartNews

головні новини Червонограда, Сокаля та регіону
У Сокалі оголошено конкурс на посаду головного лікаря КНП «Сокальська районна лікарня

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційне підприємства «Сокальська районна лікарня» Сокальської міської ради Львівської області 30 квітня 2021 року опубліковане на офіційній сторінці Сокальської міської ради ОТГ.

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Сокальська районна лікарня» Сокальської міської ради Львівської області.

Відповідно до частини 9 статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоровʼя», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1094, рішення виконавчого комітету Сокальської міської ради Львівської області від 29.04.2021 №83 «Про затвердження складу конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства «Сокальська районна лікарня» Сокальської міської ради Львівської області», Протоколу №1 засідання конкурсної комісії на зайняття посади директора комунального некомерційне підприємства «Сокальська районна лікарня» Сокальської міської ради Львівської області від 30.04.2021 оголошується конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційне підприємства «Сокальська районна лікарня» Сокальської міської ради Львівської області.

Найменування:
Комунальне некомерційне підприємство «Сокальська районна лікарня» Сокальської міської ради Львівської області (далі – КНП «Сокальська РЛ»).

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу:
80001, Україна, Львівська область, м. Сокаль, вул.Я.Мудрого, 26, Комунальне некомерційне підприємство «Сокальська РЛ».

Основні напрямки діяльності підприємства:
86.10 Діяльність лікарняних закладів (основний);
86.21 Загальна медична практика;
86.22 Спеціалізована медична практика;
86.23 Стоматологічна практика;
86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров’я.

Статут Комунального некомерційного підприємства «Сокальська районна лікарня» Сокальської міської ради Львівської області від 9 лютого 2021 року №74 (додається).

Структура закладу Комунального некомерційного підприємства «Сокальська районна лікарня» Сокальської міської ради Львівської області, Кошторисні призначення КНП «Сокальська РЛ» додаються.

Документи приймаються з 9:00 год. (за київським часом) 5 травня 2021 року до 16.30 год. за київським часом 18.05.2021 року за адресою: 80001, Львівська область, м.Сокаль, вул..Шептицького, 44, приймальна Сокальської міської ради.

Номер телефону і адреса електронної пошти для довідок: +380937353344, miskradasokal@ukr.net

Контактна особа: голова конкурсної комісії Огінський Володимир Богданович.

Перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсі:
1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 Порядку;
3) резюме у довільній формі;
4) автобіографія (у випадках, визначених законодавством);
5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 Порядку;
7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі на USB-флеш-накопичувачі, а також у вигляді презентації тривалістю не більше 15 хвилин на USB-флеш-накопичувачі, який буде повернуто після проведення конкурсу;
Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (3 — 5 років), в якому передбачаються:
— план реформування закладу протягом одного року;
— заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
— пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
— пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

8) довідка МВС про відсутність судимості;
9) медичні довідки про стан здоров’я та щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному і наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;
10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 Порядку;
11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 (Порядку);
12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Документи можна подати особисто або надіслати поштою на адресу виконавчого комітету Сокальської міської ради Львівської області (80001, Україна, Львівська область м.Сокаль, вул..Шептицького,44).

Кваліфікаційні вимоги до претендента:
Вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я».
Стаж роботи на керівних посадах не менше 5 років.
Претендент повинен знати – Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров’я;
профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров’я; податкове та екологічне законодавство;
перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров’я;
можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров’я;
порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності;
ринкові методи господарювання та управління;
кон’юнктуру ринку;
порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин;
вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції;
основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління;
етику ділового спілкування та ведення переговорів;
трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації;
правила ділового етикету;
сучасні засоби комунікацій та зв’язку;
сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом;
методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні;
специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

Умови оплати праці керівника Підприємства (відповідно до контракту):

«1. Розмір заробітної плати Керівника не може бути меншим, ніж передбачено законодавством України.
2. За виконання обов’язків, передбачених контрактом, Керівникові нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці, в залежності від одержаного Підприємством доходу в результаті його господарської діяльності, виходячи з установлених:
— посадового окладу, максимально допустимий розмір якого не повинен перевищувати десяти мінімальних посадових окладів працівника основної професії, і фактично відпрацьованого часу;
— доплати за науковий ступінь відповідно до діючих норм, встановлених Кабінетом Міністрів України, Міністерством праці та соціальної політики України та Міністерством охорони здоров’я України;
— надбавки за почесні звання відповідно до діючих норм, встановлених Кабінетом Міністрів України, Міністерством праці та соціальної політики України та Міністерством охорони здоров’я України;
— премії та матеріальної допомоги відповідно до нормативних актів та Колективного договору.
3. Преміювання Керівника, надання йому матеріальної допомоги здійснюються за рішенням органу управління у разі відсутності заборгованості із заробітної плати працівникам Підприємства, за спожиті комунальні послуги та з платежів до державного і місцевого бюджетів у межах затвердженого фонду оплати праці.
4. У разі неналежного виконання умов контракту розмір премії зменшується або вона не виплачується.
5. Керівнику надається щорічна відпустка (основна та додаткова), тривалість якої визначається чинним законодавством України”.

Дата і місце проведення засідання конкурсної комісії:

24.05.2021 року о 15:00 год. за адресою: м. Сокаль, вул. Шептицького, 44 (сесійна зала міської ради).

Написати коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов’язкові поля позначені *.